Alstublieft! Synthesense nr. 5

VERANDERING ALS CONSTANTE FACTORAlles moet anders! De manier waarop we werken verandert elke dag, de gevestigde politieke orde staat te trillen op haar grondvesten, grote landelijke organisaties herbezinnen zich op de toekomst en vinden zichzelf opnieuw uit, wat we gisteren voor veilig en zeker hielden beschouwen we vandaag als achterhaald en ouderwets. Wat voorlopig hetzelfde blijft: Synthetron staat bij al die veranderingen in de frontlinie met innovatief onderzoek, analyse en resultaten die het verschil maken. Vandaar: een nieuwe nieuwsbrief die vrijwel uitsluitend gaat over verandering....  

G-500 neemt de macht over

POLITIEK WORDT NOOIT MEER WAT HET WAS

Het kan niemand zijn ontgaan; de gevestigde politieke orde schudt op haar grondvesten. Na de opkomst van de populisten, de ‘verhuftering’ van de politieke mores en de verwisseling van het 'poldermodel' door de 'gedoogconstructie' is er nu G-500. Een snel groeiende beweging van jongeren die invloed wil hebben op de koers en visie binnen het politieke landschap van Nederland. Dat willen ze bereiken door gelijktijdig en in grote getale lid te worden van politieke partijen zodat ze op de congressen invloed kunnen uitoefenen op de vaststelling van de verkiezingsprogramma's. Een tienpuntenplan vormt de basis van wat G-500 wil bewerkstelligen.

Synthetron's innovatieve manier om 'crowdthinking' concreet te maken en de ervaring die ze opdeed bij de G-1000 in België toen duizend willekeurige Belgen een dag lang discussieerden over de belangrijkste thema's in de politiek van onze zuiderburen, was precies waar G-500 naar op zoek was. In een bericht aan hun achterban zegt het inhoudsteam van G-500: 'Het voorleggen van de inhoud is de uitkomst van een aantal weken nadenken, denksessies en brainstorms met experts en onze achterban. Duizend G500-leden zijn slimmer dan het kleine inhoudsteam. De congressen komen er al snel aan, daarom gebruiken we een online systeem om iedereen op korte termijn mee te laten denken over de inhoud. Door Synthetron te gebruiken, kunnen we op een snelle en effectieve manier input over de inhoud van het tienpuntenplan verwerken. Van Klazienaveen tot Roermond: iedereen kan meedoen!'

De online sessie met de leden van G-500 werd op 7 juni j.l. gehouden. Het doel was om in combinatie met de resultaten van alle eerdere brainstormsessies met G-500 leden te komen tot de meest optimale voorstellen. 
Leuk zo'n nieuwsbrief. Maar u had een aantal dingen toch graag anders gezien. Of u wilt wat suggesties aan ons kwijt. Aarzel niet; stuur ons een kattebelletje...
Verandering is nooit een doel op zich en gaat niet zelden met horten en stoten. Catherine Shovlin legt uit hoe het beter kan...
If you can't stand the heat, stay out of the kitchen. Vuurvaste Michiel Kievits maakt net zo makkelijk een souffle als een analyse van uw Synthetronsessie...

Wie wordt er Europees kampioen voetbal? Heeft de economische situatie invloed op de prestaties van een nationaal team? Zeg het maar...
De Brandweer blust zijn eigen binnenbrandje. Met behulp van Synthetron slaan de mannen (en vrouwen) van de ladderwagen en de spuit nieuwe wegen in...
Het muffe Haagse politieke dekbed moet nodig worden opgeschud. Dat vindt G-500 en doet dat door te infiltreren in de mainstream politieke partijen...

Naar de kern van de zaak in dertig seconden. Bewonder het nagelnieuwe promofilmpje van Synthetron Nederland in full HD...
De accountants van Nederland willen hun onkreukbare imago terug, na de nodige kritiek in de afgelopen jaren...
Het nieuwe werken is een begrip waar hard aan gewerkt wordt. Ook bij de Gemeente Rotterdam. Synthetronsessies geven inzicht in het hoe en wat...


Tweet, like en link. Aarzel niet langer en word lid van de mobile crowd door Synthetron te volgen op Twitter, Facebook en Linkedin...

SYNTHETRON PROMOFILMPJE

SYNTHETRON PROMOFILMPJE

Na de demovideo's die Synthetron vorig jaar uitbracht om opdrachtgevers en gebruikers soepel door het online discussieproces te leiden is er nu de Synthetron Promo!

Een 3D-animatie die in 30 seconden de kern van de Synthetron activiteiten over het voetlicht tilt. Voor eigen communicatiedoeleinden maar ook om opdrachtgevers in staat te stellen potentiële deelnemers snel en effectief in een 'Synthetron State of Mind' te brengen.


De promo werd, net als de demo's die inmiddels in het Vlaams Nederlands, Engels, Duits, Frans, Mexicaans Spaans en Braziliaans Portugees beschikbaar zijn, gemaakt door de 3D specialisten van het Rotterdamse 'mobile media' bureau AmazingApps.

Bezoek AmazingApps op
www.amazingapps.nl

Synthetron bespaart tijd en geld

VERANDEREN GAAT NIET VANZELF...Iedereen die ooit betrokken was bij een veranderproces weet het: de mate van succes is recht evenredig met het draagvlak binnen de organisatie. Synthetron's Catherine Shovlin begeleidde talloze veranderprocessen en zet de belangrijkste zaken nog eens voor u op een rijtje.

'Er zijn maar weinig medewerkers die 's ochtends naar hun kantoor gaan met het voornemen de zaak eens lekker te saboteren.', zegt Shovlin. 'Maar het zou dom zijn niet te onderkennen dat ze allemaal vanuit hun eigen perspectief denken en handelen. Daarom is het van levensbelang te weten hoe de werkvloer denkt over ontstane situaties en toekomstvisies.'

Catherine Shovlin weet als geen ander dat ingrijpende veranderpocessen weinig kans van slagen hebben als de mensen in de organisatie het gevoel hebben willoos slachtoffer te zijn in plaats van zelf de touwtjes in handen te kunnen nemen. De online discussies van Synthetron geven inzicht in wat er leeft en dus ook welke barrières er weggenomen moeten worden. Sterker nog: 'In een sessie van een uur levert een Synthetron discussie inzicht in de vijf belangrijkste obstakels die verandering in de weg staan, de vijf beste ideeën om het proces te bespoedigen, de vijf sterkste argumenten om medewerkers achter de veranderplannen te krijgen in plaats van er tegen en de communicatiestijl waarmee je dat het meest effectief de organisatie in kunt krijgen.' Shovlin benadrukt dat de meer dan 500 strategische sessies die inmiddels binnen zowel de publieke als de private sector zijn gehouden een groot aantal inzichten en 'benchmarks' hebben opgeleverd die opdrachtgevers in staat stellen de resultaten uit de eigen organisatie in een breder perspectief te zetten.

'Organisaties die besluiten Synthetron in te schakelen bij veranderprocessen constateren doorgaans een toename van veranderbereidheid en positieve feedback van zo'n 20%.', stelt Catherine Shovlin vast. En ze verbindt daar onmiddellijk een aantal vragen aan: 'Bent u doortastend genoeg om de waarheid binnen uw organisatie boven tafel te krijgen? Kunt u het zich permitteren onwetend te zijn over wat er op de werkvloer gedacht en gevoeld wordt?' Synthetron's strategische online discussiesessies schelen tijd, geld en voorkomen fouten en vergissingen die het veranderproces ernstig kunnen vertragen en bemoeilijken.

Social Media

LINKEN, TWEETEN EN FACEBOOKENEn u dacht dat u wel zonder kon! Nou, mooi niet... Social Media are here to stay! Het denken over de manier waarop mobiele digitale communicatieplatforms effectief in de corporate communicatiemix opgenomen kunnen worden staat weliswaar nog in de kinderschoenen maar het gebruik ervan neemt explosief toe. Ook Synthetron Nederland begeeft zich op het pad van Facebook, Twitter en Linkedin. Maak u spoorslags de social media lingo eigen (een mengelmoesje van Engels en Nederlands) om er echt helemaal bij te horen. Volg hun 'tweets', 'like' hun Facebook bijdragen en 'link' uzelf aan hun account op LinkedIn. Het doet geen pijn en met een druk op de knop ('button') zit u snor ('in the loop'). Ze zijn gemakkelijk te vinden aan de bovenkant van de Synthesense Nieuwsbrief.

Het nieuwe werken 010

GEMEENTE ROTTERDAM GAAT SLIMMER WERKEN

'Het Nieuwe Werken' krijgt ook binnen de Gemeente Rotterdam steeds meer weerklank. Een beweging onder de naam HNW010 werd gestart om 'overheidsdienaren' slimmer en effectiever met hun dagelijkese taken en verantwoordelijkheden om te laten gaan. Een groep van zo'n 20% 'early adaptors' wordt gezien als voorloper en heeft een voorbeeldfunctie voor de rest van de organisatie.

inzicht in ontwikkeling
Het kernteam HNW010 acht de tijd rijp om nu ook de volgende 60% aan het gedachtengoed van 'Het Nieuwe Werken' te binden. Synthetron organiseerde 7 chatsessies die binnen de organisatieonderdelen van de gemeente duidelijk maakten hoe de vlag er voor stond. Op 12, 13 en 15 maart discussieerden ambtenaren van de clusters Stadsontwikkeling, Maatschappelijke Ontwikkeling, Serviceorganisatie, Stadsbeheer, Werk & Inkomen, Bestuursdienst en Dienstverlening over het 'Nieuwe Werken' binnen de Gemeente Rotterdam. Het doel van de sessies was inzicht te krijgen in de ontwikkeling van HNW010 maar ook in de betekenis, houding en randvoorwaarden. De resultaten worden als 0-meting gezien voor het inzichtelijk maken van de ontwikkelingen.


toekomstperspectief

Per organisatieonderdeel gingen tussen de 30 en 60 mensen met elkaar in gesprek over wat HNW010 voor hen betekent. Naast inzicht krijgen in de ontwikkeling van HNW010 wilden de initiatiefnemers de Synthetron sessies ook gebruiken om bewustwording te creeren en een beeld te krijgen van de algemene houding van de werkvloer ten aanzien van het nieuwe werken. Per slot van rekening ziet het kernteam HNW010 als een vrijwel onvermijdelijk toekomstperspectief. Over het algemeen was de conclusie dat de houding ten opzichte van HNW010 positief is. Ondanks de grote diversiteit aan percepties en behoeften en de lage mate van consensus was er reden tot voorzichtige vreugde. Of zoals een van de deelnemers het samenvatte: 'Eerst leek het me onzin maar door deze discussie word ik enthousiast...'.
Synarchief
Gemakkelijk zoeken naar artikelen

De archief functie van de Synthesense Nieuwsbrief stelt u in staat om makkelijk artikelen uit vorige nummers op datum, titel, trefwoord of thema op te zoeken.

Klik op de knop 'Archief' en voer een zoekterm in. De archieffunctie selecteert automatisch een of een reeks artikelen die aan het zoekcriterium beantwoordt. U kunt het artikel online lezen, doorschakelen naar de nieuwsbrief waarin het stond om het in die context te lezen of een printervriendelijke versie afdrukken om het later nog eens op uw gemak door te nemen of te delen met uw collega's.

Dit nummer van Synthesense gaat voornamelijk over verandering. Wilt u dus weten wat er in het verleden over dat onderwerp door ons gepubliceerd is voert u eenvoudig 'verandering', 'verandermanagement', 'change' of een andere zoekterm in het systeem in. Zelfs afbeeldingen met dat onderwerp komen op die manier boven drijven...


Synthetron brengt haar kernactiviteiten onder in vier 'Solution Areas': Stakeholder Engagement, Change & Strategy, Innovation en HR & Corporate Culture. Ook de artikelen in de Synthesense nieuwsbrief zijn met ingang van deze editie op deze manier ingedeeld. Ze zijn te herkennen aan de volgende symbooltjes:

HR & Corporate Culture
Stakeholder Engagement
Change & Strategy
InnovationDe activiteiten van G500 hebben nogal wat stof doen opwaaien. Ook in de media. Klik op de links om een artikel uit het Volkskrant archief te lezen en/of een radiofragment te beluisteren waarin Sywert van Lienden het allemaal nog eens uitlegt:www.g500.nl
G500 is een groep van inmiddels meer dan 1000 jonge Nederlanders die vinden dat het tijd is om de politiek te verjongen en op tien belangrijke punten noodzakelijke hervormingen door te voeren. Het idee is ontstaan bij een kleine groep jongeren en werd op 8 april door Sywert van Lienden, één van de initiatiefnemers, gelanceerd in het televisieprogramma Buitenhof.
www.synthetron.nl
Synthetron ontwikkelde een online discussietool die het mogelijk maakt grote groepen mensen (tot wel 1000 deelnemers) te laten participeren in gestructureerde, realtime online dialogen van 1 tot 11/2 uur over specifieke onderwerpen. Daarbij blijven de deelnemers anoniem.
www.thinkingtank.co.uk
De Thinking Tank is een onafhankelijke non-profit organisatie die een bijdrage wil leveren aan maatschappelijke ontwikkeling door discussies te stimuleren tussen onafhankelijke denkers. De discussiesessies worden gehouden in het Engels.

accountant houdt rug recht

MEER AANDACHT VOOR ETHIEK EN INTEGRITEIT

De accountants van Nederland willen hun onkreukbare imago terug, na de nodige kritiek in de afgelopen jaren. Ze zijn aangesloten bij de NBA; de beroepsorganisatie van en voor accountants die ontstond door de fusie van NIVRA en NOvAA. De rol van de accountant en van de beroepsvereniging moet daarvoor veranderen. Of de professionals en de organisatie daar klaar voor zijn en hoe die verandering zou kunnen plaatsvinden, waren vragen die aan de orde kwamen tijdens een Synthetron sessie die gehouden werd voor accountants en financieel professionals.

Vertrouwen
De leden van de NBA zien over de volle breedte hun vak veranderen. Er is vooral door gebeurtenissen in het recente verleden behoefte aan meer aandacht voor ethiek en het gedrag van de accountant. Hij moet zijn rol nadrukkelijker vervullen. Dat betekent: beter luisteren, de rug 'recht houden' en de kwaliteit van de uitoefening van het vak laten prevaleren. Financieel professionals onderstrepen het belang van vertrouwen in de accountant en de onafhankelijkheid van zijn of haar optreden.Ethiek en integriteit
De rol van de accountant en van de NBA zal in de toekomst moeten veranderen. Uit een tweetal Synthetron sessies die door de beroepsorganisatie voor haar leden georganiseerd werden blijkt dat met name de groeiende rol van IT en de toename van regels en wetgeving om voortdurende deskundigheidsbevordering vraagt. Ook werd nadrukkelijk aandacht gevraagd voor gedragsaspecten. De NBA ziet op grond daarvan voor zichzelf een taak op het gebied van opleidingen, expertiseontwikkeling, ethiek en integriteit. Een open debat over met name de laatste twee onderwerpen staat ook in de toekomst hoog op de agenda.  Wie wordt Europees kampioen voetbal?

We komen er niet omheen; het EK is in de eindfase aangekomen en wij willen weten hoe u denkt over de afloop. Wie wordt het. De de machtige arm van Janoekovitsj blijkt niet zo lang te zijn dat 'ie ook door kon dringen in de zakken van de UEFA want Oekraïne ligt er uit. Maar welk land houdt straks de kampioensbeker wel omhoog? Zegeviert het tikkietakkie voetbal van Barcelona en wordt het opnieuw Spanje? Blijkt de grundlichkeit te zegevieren boven het creatieve en wordt het toch Duitsland? Bij het ter perse gaan van dit nummer waren er nog vier kandidaten over dus als u snel bent mag u het zeggen...

5 sessies voor verandering

SYNTHetron helpt brandweer op weg naar morgen

De Brandweer moet veranderen om ook morgen en overmorgen haar onmisbare rol in de samenleving te kunnen blijven spelen. Daarvoor is het project ‘Brandweer over Morgen'
gestart. Brandweer over morgen gaat over het vernieuwen van de Nederlandse Brandweer. De aanleiding tot deze toekomstvisie was het breed beleefde gevoel dat de grenzen van wat de brandweer organisatorisch en financieel aankan zijn bereikt. De nadruk komt meer te liggen op het voorkomen van branden, in combinatie met vernieuwing van repressie.
Maar hoe gaat het lukken om al die fraaie ambities ook echt gerealiseerd te krijgen in een complex netwerk van allerlei organisaties, belangengroeperingen en instanties? Terwijl tegelijkertijd de effecten van regionalisering en bezuinigingen hun stempel op de dagelijkse realiteit drukken. Dit alles maakt het veranderen richting de toekomstige Brandweer tot een uitdagende klus.

Bij een ambitieuze vernieuwing is het belangrijk de mensen die samen de Brandweer vormen blijvend met elkaar te verbinden. Daarvoor is een serie van vijf bijeenkomsten gepland waarin belangrijke ontwikkelingen onder de loep worden genomen en wordt bekeken hoe deze ontwikkelingen en bewegingen (de verandering) gestimuleerd kunnen worden. Elkaar inspireren, leren van elkaar en samen bijdragen aan de beweging staan daarbij centraal.

Iedere bijeenkomst wordt voorafgegaan door een online Synthetron discussie. Met deze sessie kun je erachter te komen wat brandweermensen in het veld vinden van lopende ontwikkelingen en veranderingen. Mede op basis van de uitkomsten hiervan, wordt het programma van de (fysieke) bijeenkomsten ingevuld. Er zijn inmiddels drie online discussies geweest gevolgd door een bijeenkomst over respectievelijk: de Ontwikkelingen, Brandpreventie, en Vrijwilligheid. Deelnemers noemden deze online sessies: handig, veilig, respectvol, leuk, makkelijk en bereikbaar.

Duidelijk werd dat er binnen de verschillende regio's al veel goede initiatieven lopen, maar dat men dat nog onvoldoende van elkaar weet en te weinig met elkaar deelt. Tegelijkertijd zag je bij de deelnemers een tomeloze inzet voor het vak. Regionaal Commandant Fred Heerink van de Veiligheidsregio Drenthe, aanwezig als vertegenwoordiger van het Netwerk Vrijwilligheid, noemde het op de laatste bijeenkomst in zijn slotwoord ‘betrokkenheid die voortkomt uit passie'. Alle bijeenkomsten staan onder leiding van prof. dr. Thijs Homan, hoogleraar organisatieverandering.

Michiel heeft meerdere potjes op het vuur

IF YOU CAN'T STAND THE HEAT...

Wie zijn de mensen achter Synthetron? In onze nieuwsbrieven maakt u kennis met de 'andere kant' van de gedreven professionals waarmee u een zakelijke relatie onderhoudt. In de vorige editie bleek Leo Dijkema een enthousiast zeiler te zijn, Jeanette Kalthof regelmatig haar hoofd leeg te skaten, Karine Mijnheer de kameel boven de scooter te verkiezen en Lucas de Jong zich in, onder en op het water net zo thuis te voelen als op het kunstgras van het Pijnackerse Hockeyclub... In deze SyntheSense: Michiel Kievits. Laatste aanwinst van Synthetron Nederland en iemand die moeiteloos mengt en combineert, pit toevoegt en het vuur brandend houdt . Ook in zijn vrije tijd, maar dan achter de potten en pannen op z'n fornuis...
Michiel Kievits doet van alles in z'n vrije tijd. Zo coachte hij uit volle borst een aantal roeiploegen van SKADI toen hij nog bestuurskunde studeerde aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit. Maar de laatste jaren heeft de focus zich min of meer verschoven naar indoor activiteiten. Meer specifiek: koken. Hoewel; indoor... Wie Michiel op vakantie zou opzoeken loopt een serieuze kans hem tegen te komen op een of ander marktje in de Franse Provence waar hij aan de lokale worsten ruikt en zongestoofde meloenen betast.

Een kooksnob is hij zeker niet. 'De Franse bistrokeuken sluit eigenlijk het beste aan bij wat ik leuk en lekker vind.', zegt hij vanachter een stevige punt appeltaart in een Rotterdams etablissement. 'Pure smaken, klassieke bereidingen; daar hou ik van. Ook om zelf te maken. Een klein biefstukje van onbesproken kwaliteit is echt goed genoeg. Al die modieuze fratsen die topchefs tegenwoordig uitspoken met een schuimpje hier en een dingetje daar vind ik een beetje too much.'

Ook voor de glibberige kant van de volkse cuisine hoef je niet bij hem aan te kloppen. 'Ingewanden en kippenlevertjes hoeven voor mij niet zo heel erg nodig.' zegt de anderszins enthousiaste hobbykok. Die overigens wel bereid is om voor een stukje Foie Gras de grens een tikje te verleggen. 'Die passie voor koken vind je ook terug in het werk dat ik bij Synthetron doe.', legt hij uit. 'Ik zoek altijd naar authenticiteit. En de uitspraken uit een sessie zou je best kunnen vergelijken met de ingrediënten waaruit we vervolgens een mooie en voedzame maaltijd samenstellen.'
Op 19 juli a.s. organiseert Catherine Shovlin een Thinking Tank Sessie over de vraag 'Bent u een Olympiër?' Om 17.00 Nederlandse tijd begint de online discussie rond de Olympische gedachte. Geven we het gedachtegoed van Pierre de Coubertin een plek in ons dagelijks leven en onze zakelijke relaties? Of laten we het credo 'meedoen is belangrijker dan winnen' aan de topsporters (voor zover ze daar in de loop der tijd nog geen afstand van genomen zouden hebben...) De discussie is in het Engels. Klik hier om deel te nemen op 19 juli.

Jeanette Kalthof
jeanette.kalthof@synthetron.com
+31 6 23 84 14 40
Leo Dijkema
leo.dijkema@synthetron.com
+31 6 42 81 22 84
Lucas de Jong
lucasdejong@synthetron.com
+31 6 43 86 72 26
Hoofdkantoor Synthetron

Joanne Celens
Joanne.Celens@synthetron.com
M village Paleizenstraat / rue des Palais 44 1030 Schaarbeek-Brussel, België

Internet: www.synthetron.nl
Telefoon: +32 2 211 34 01
Fax: +32 2 218 89 73
SyntheSense is een digitale kwartaaluitgave van Synthetron Nederland. Voor informatie over de inhoud kunt u bellen/mailen met Jeanette Kalthof of Leo Dijkema (zie contact).

Concept, coordinatie en tekstredactie: TRIPLEX Communicatie / Fiducie Online

Het is niet toegestaan om zonder overleg met Synthetron Nederland teksten en/of afbeeldingen over te nemen.

Kattebelletje

SyntheSense ploft elke drie maanden op uw digitale deurmat omdat wij graag kontakt met u willen houden en omdat we denken dat we u belangrijke, leuke of wetenswaardige zaken te vertellen hebben.

Misschien is die behoefte wel wederzijds.

Met een 'kattebelletje' kunt u u ons vertellen wat u van de nieuwsbrief vindt, een suggestie doen voor de volgende SyntheSense, reageren op een artikel, een vraag stellen, iemand als 'abonnee' opgeven of ons vragen u van de mailinglijst te verwijderen. We kijken reikhalzend uit naar uw reactie...